شرایط حضور در سمپوزیوم تخصصی بیلان آب کشور

همانطور که در قسمت معرفی برنامه ارائه شده است، هدف از برگزاری سمپوزیوم تجمیع دیدگاه‌ها و هم‌افزایی کارشناسان و متخصصان حوزه بیلان آب در کشور است. قابل ذکر است که سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور، به صورت محدود و تخصصی برنامه‌ریزی شده است و مدعوین برنامه براساس مشارکت آنها از طریق ارسال نظرات و آثار از طریق فرم مشارکت در سایت مشخص خواهند شد. لذا از جنابعالی درخواست می‌گردد چنانچه حائز هر کدام از شرایط ذیل هستید، از طریق تکمیل فرم مربوطه در همین صفحه ضمن اعلام آمادگی جهت حضور در این رویداد، ما را در تولید محتوای پیش درآمد مسائل و تحلیل آنها، یاری فرمایید.

  • دستگاه های اجرایی: کارشناسان، مدیران و خبرگان در زمینه بیلان در وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و زیرمجموعه‌های آنها
  • دانشگاه ها و موسسات علمی و پژوهشی: محققان و اساتید دانشگاهی دارای دستاوردهای مرتبط با محورهای سه‌گانه برنامه
  • شرکت های مهندسی مشاور: کارشناسان و مدیران شرکت‌های مهندسین مشاور دارای سوابق تهیه بیلان آب
  • نهادهای مردمی (NGO) فعال در حوزه آب: اعم از بخش های کشاورزی، صنعت، شرب و بهداشت و …