نشست 4
گزارشات نشست یادداشت‌ها و مقالات

گزارش نشست “چالش‌ها و فرصت‌ها در پایش مصارف آب کشاورزی(بخش دوم)”: روش‌شناسی تعیین حجم آب آبیاری محصولات زراعی و باغی

گزارش نشست چهارم: نشست چهارم در تاریخ 22 اردیبهشت 1400 با عنوان (چالش‌ها و فرصت‌ها در پایش مصارف آب کشاورزی : روش‌شناسی ...
نشست 4
اخبار و اطلاعیه‌ها

نشست«چالش‌ها و فرصت‌ها در پایش مصارف آب كشاورزي (بخش دوم)»

در ادامه برگزاری سلسله نشست‌های مجازی «سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور» (upwb.ir) که با مشارکت جمعی از نهادهای ...
نشست دوم
اخبار و اطلاعیه‌ها

نشست “چالش‌ها و فرصت‌ها در پایش مصارف آب شهری (بخش دوم)”

دومین نشست از سلسله نشست‌های مجازی «سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور» (upwb.ir) با عنوان «چالش‌ها و فرصت‌ها در پ...
نشست اول
اخبار و اطلاعیه‌ها

نشست«چالش‌ها و فرصت‌ها در پایش مصارف آب شهری (بخش اول)»

اولین نشست از سلسله نشست‌های مجازی «سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور» (upwb.ir) با عنوان «چالش‌ها و فرصت‌ها در پ...
نشست 3 - Copy
گزارشات نشست یادداشت‌ها و مقالات

گزارش نشست “چالش‌ها و فرصت‌ها در پایش پایش مصارف آب کشاورزی “(بخش اول)

دکتر زهرایی جلسه سوم از سلسله جلسات مرتبط با سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور را اینگونه آغاز نمود: این جلسه اول...
نشست دوم - Copy
گزارشات نشست یادداشت‌ها و مقالات

گزارش نشست “چالش‌ها و فرصت‌ها در پایش مصارف آب شهری”(بخش دوم)

بخش دوم نشست پایش مسائل آب شرب(مسائل حل نشده بیلان) در تاریخ 13 اسفند 1399 برگزار شد. مهندس دهبندی در آغاز نشست ضمن تاکی...
نشست 3
اخبار و اطلاعیه‌ها

نشست«چالش‌ها و فرصت‌ها در پایش مصارف آب کشاورزی (بخش اول)»

سومین نشست از سلسله نشست‌های مجازی «سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور» (upwb.ir) با عنوان «چالش‌ها و فرصت‌ها در پ...
نشست-1-1
گزارشات نشست یادداشت‌ها و مقالات

گزارش نشست«چالش‌ها و فرصت‌ها در پایش مصارف آب شهری»

اولین نشست از سلسله نشست‌های مجازی «سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور» با مشارکت حدود 121 نفر از کارشناسان و خبرگ...
22
اخبار و اطلاعیه‌ها

سلسله نشست‌های مجازی سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور

در راستای برگزاری مجموعه رویدادهای مرتبط با «سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور» با توجه به محدودیت‌ها و عدم امکان...