نوشته شده توسط مدیر سایت

WhatsApp Image 2021-03-05 at 18.06.10
یادداشت ها یادداشت‌ها و مقالات

مسائل و چالش‌های مدیریت داده‌ها و اطلاعات پایه منابع آب در بیلان

یادداشت ذیل توسط جناب آقای مهندسی عباسقلی جهانی، مدیر کل اسبق وزارت نیرو در بخش برنامه‌ریزی آب و عضو سابق شورای جهانی آب...