نام و نام خانوادگی عنوان گزارش
محمد رشیدی گزارش بررسی سیر تحولات دکترین‌ها و رویکردهای حاکم بر تدوین قوانین آب در ایران و جهان

تاریخ ارسال: 25/09/1399 04:50:48 ب.ظ
نقدها و پیشنهادات:
1- نکته اول مربوط به محتوای نامه ارسالی برای ارگان‌های مختلف مربوط به اظهارنظر و ادبیات حاکم بر آن می‌باشد که در آن عبارت «حداکثر ظرف مدت یک هفته» قید شده است که منطقی به نظر نمی‌رسد. 2- نکته جالب تر این که در گیرندگان نامه اسمی از « وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» برده نشده است؛ وزارتخانه‌ای که تقریباً در همه دانشگاه‌هایش دپارتمان‌های تخصصی آب و حقوق وجود دارد که می‌توان از این ظرفیت علمی عظیم و متخصص بهره برد. 3- با توجه مبحث قانون، می‌بایست حداقل یکی از نویسندگان اصلی و یا در کمترین حد، حداقل یکی از نویسندگان متخصص در زمینه حقوق و یا حقوق آب باشد. مؤسسه راهبرد دانش پویا نیز یک مؤسسه پژوهشی مهندسی می‌باشد. 4- در مورد «دوره تثبیت و استمرار مالکیت عمومی آب» در ایران، بررسی مناسبی صورت نگرفته است. لازم است دلایل ناکامی عملکرد واقعی قانون اصلی این دوره (قانون توزیع عادلانه آب) باید تشریح گردد تا پس از آن به ضرورت ورود به یک دوره جدید برسیم و بر اساس کمبودها و کاستی‌های دوره فعلی، شاخص‌های اصلی در برنامه پیشنهادی برای دوره پیش رو را تبیین نماییم. 5- با توجه به تنوع شرایط اقلیمی در کشور، موارد یاد شده در بندهای (3) و (4) به طور مجزا با کمک گروداران و متخصصین مناطق برای هر اقلیم و استان بررسی شود و پیشنهادها با این رویکرد ارائه گردد تا از آغاز این طرح از مدیریت بالا به پایین و مبتنی بر سیاست فرمان و کنترل جلوگیری به عمل آید.
فایلهای ارسال شده:
دانلود فایل: اظهارنظر در مورد «بررسی تحولات دکترین‌ها و رویکردهای حاکم بر تدوین قوانین آب در ایران و جهان.pdf
سایر موارد:

فرزانه نظریه گزارش بررسی سیر تحولات دکترین‌ها و رویکردهای حاکم بر تدوین قوانین آب در ایران و جهان

تاریخ ارسال: 01/10/1399 09:07:51 ق.ظ
نقدها و پیشنهادات:
بحث مبسوط تر در برخی بخش ها میتواند به شفاف نمودن اهداف نگارش این کتاب کمک شایانی نماید، به عنوان مثال: 1- چگونگی تعاملات و اختیارات بخش های مختلف حاکمیتی ( وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست و …) و همچنین ذی نفعان در زمینه منابع آب و نحوه پاسخ گویی بخش های مختلف در برابر وظایف خود با جزییات بیشتری بیان شود. 2- از آنجا که در این کتاب حاکمیت نقش امانت دار را در زمینه منابع آب دارد، بهتر است میزان اختیارات و ابتکار عمل داده شده به ذی¬نفعان در تصمیم گیری و اجرای راهکارهای حاکمیت مشخص شود. چرا که شرایط مناطق مختلف کشور در زمینه منابع آّب و عوامل مرتبط با آن (عوامل اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، منطقه ای و …) متفاوت بوده و تصمیم گیری در حوضه های آبریز مختلف مستلزم مشارکت ذی نفعان و با در نظر گرفتن شرایط خاص آن منطقه می¬باشد. در نهایت برای رسیدن به یک نظر جمعی در مورد دکترین و رویکرد منتخب در تدوین قانون آب پیشنهاد میشود از نظر افراد شاغل در زمینه های مختلف مرتبط با منابع آب مانند متولیان حاکمیتی (در بخش های مختلف مدیریت منابع آب، اقتصاد، کشاورزی، آمایش سرزمین، محیط زیست)، نماینده آب بران، دانشگاهیان، حقوقدانان و سازمان های مردم نهاد بهره برده شود.
فایلهای ارسال شده:
دانلود فایل: جوابیه_ نظر در مورد قانون جامع آب.docx
سایر موارد: