اخبار و اطلاعیه‌ها

معرفی برنامه ملی بیلان آب در کنفرانس انجمن بین المللی هیدرولوژی

یازدهمین کنفرانس انجمن بین المللی هیدرولوژی (IAHS)  در تاریخ 8 تا 13 خرداد ماه در فرانسه برگزار گردید. در این کنفرانس برنامه ملی مسائل حل نشده بیلان آب (UPWB) از طرف دکتر شفیعی به نمایندگی از شورای راهبری برنامه معرفی و ارائه گردید. برنامه سمپوزیم ملی مسائل حل نشده بیلان آب در ایران، علاوه بر اهداف ملی تعریف شده، در راستای ابتکارعمل اخیر انجمن بین المللی هیدرولوژی به نام «23 مسائل حل نشده هیدرولوژی» (UPH)، نیز به دنبال بررسی اثرات مسائل مهم هیدورلوژی در مطالعات بیلان آب نیز می‌باشد. به طوری که بخش مهمی از 23 مسئله شناسایی شده به طور مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با مسئله بیلان آب می‌باشند و اثرات متقابل آنها پیچیدگی مسئله بیلان در حوضه‌های آبریز را افزایش می‌دهد.
فایل ارائه در این کنفرانس بین المللی از طریق لینک زیر قابل دسترسی می‌‌باشد.

65 بازدید

نظر خود را بنویسید