اخبار و اطلاعیه‌ها

كنفرانس ملي «روش‌های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب»

یکی از شاخص‌ترین فعالیت‌ها در عرصه ارزیابی منابع آبی کشور، مطالعات تدوین و بهنگام‌سازی بیلان منابع آب است که به صورت ادواری و پس از اتمام هر دور از آماربرداری‌های سراسری منابع و مصارف آب، در سطح محدوده‌های مطالعاتی کشور انجام می‌شود. در این زمینه چالش‌های متعددی از جمله  تامین و انتشار داده‌ها و اطلاعات، روزآمدی روش‌های محاسبات بیلان، نحوه‌ی اجماع و رویکرد جامع در تهیه و تصویب گزارشات بیلان و ساختارهای سازمانی و نهادی وجود دارد.

سمپوزیوم ملی «مسائل حل نشده بیلان آب کشور» با هدف ایجاد ظرفیت در شناسایی و حل مسائل چند بعدی و درهم‌تنیده بیلان آب در سال 1398، تدوین و برنامه‌ریزی شده و تاکنون پیگیری شده است. در این قالب، در سال 1400، 10 نشست مجازی با هدف بررسی مسائل پایش مصارف آب و داده‌ها و اطلاعات آب و هواشناسی برگزار شد. در ادامه مسیر، بخش سوم این برنامه با عنوان «روش‌های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب در ایران» در قالب یک کنفرانس ملی برنامه‌ریزی شده است. هدف این کنفرانس، ايجاد همگرايي و هم افزایی و تبادل نظر بین خبرگان و كارشناسان در زمینه‌ی مسائل فنی بیلان آب است.

بدين‌وسيله از تمام صاحب نظران و متخصصان در حوزه‌ی محاسبات بیلان آب دعوت مي‌شود تا با مشارکت و ارائه مقالات در محورهای موضوعی زیر، زمینه دستیابی به راهكارهاي حل مسائل حل نشده‌ی بیلان آب در كنفرانس ملي «روش‌های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب» را فراهم ‌نمايند.

محورهای کنفرانس:

 • ساختار بیلان منابع آب
 • دوره زمانی محاسبه بیلان منابع آب
 • روش‌شناسی تولید منحنی‌های هم میزان متغیرهای هیدروکلیماتولوژی
 • روش‌شناسی محاسبه و برآورد برداشت آب (زیرزمینی و سطحی)
 • روش‌های محاسبه و برآورد تبخیرو تعرق واقعی(از بارندگی و برداشت‌ها)
 • روش‌های محاسبه اجزاء بیلان در پهنه‌های آبی داخلی
 • روش‌های محاسبه اجزاء بیلان آب زیرزمینی
 • روش‌های محاسبه بیلان عمومی آب
 • روش‌های برآورد و ارائه محدودیت‌ها و پتانسیل‌ها در توسعه بهره‌برداری از منابع آب
 • جایگاه بیلان در حسابداری آب
 • روش‌های محاسبه آب تجدیدپذیر

زمان و مکان برگزاری:

تهران، آبان ماه 1401

مهلت ارسال مقالات کامل:

15 شهریور ماه 1401

اعضای کمیته علمی سمپوزیوم:

نمایندگان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی:

 1. بنفشه زهرایی  (دانشیار دانشگاه تهران)
 2. محسن ناصری (استادیار دانشگاه تهران)
 3. کامران داوری (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)
 4. سعید مرید (استاد دانشگاه تربیت مدرس)
 5. بهرام ثقفیان (استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات)
 6. سعید حمزه (دانشیار دانشگاه تهران)
 7. حسین دهقانی سانیج (دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)
 8. هدایت فهمی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)
 9. مجتبی شفیعی (استادیار پژوهشی مرکز پژوهشی آب و محيط‌زيست شرق)
 10. حمید رضا سالمی (مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان)
 11. ابوالفضل ناصری (مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی)

خبرگان صنعت:

 1. نعمت الله دهبندی (مهندسین مشاور)
 2. فیروز قاسم­زاده (شرکت مدیریت منابع آب)
 3. محمدرسول ستایشی راد (شرکت مدیریت منابع آب)
 4. حسن نقوی (شرکت آب منطقه ای گیلان)
 5. بهروز یعقوبی (شرکت آب منطقه ای گیلان)
 6. مریم مکاری منشادی (شرکت آب منطقه ای فارس)
 7. سعیده موسوی پور (شرکت آب منطقه ای اصفهان)
 8. بابک توانا (مهندسین مشاور)
 9. جواد اشجاری (مهندسین مشاور)

اطلاعات بیشتر شامل ساختار مقالات و نحوه ارسال آنها، در تارنمای کنفرانس به آدرس www.iwbc1.ir ارائه شده است.

176 بازدید

نظر خود را بنویسید