اخبار و اطلاعیه‌ها

سلسله نشست‌های مجازی سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور

در راستای برگزاری مجموعه رویدادهای مرتبط با «سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور» با توجه به محدودیت‌ها و عدم امکان برگزاری جلسات حضوری، بخشی از برنامه‌های این رویداد ملی به صورت سلسله نشست‌های مجازی برنامه‌ریزی شده است.

بخش اول رویدادهای سمپوزیم با عنوان بررسی چالش‌ها و فرصت‌ها در حوزه پایش مصارف آب در بخش‌های مختلف در قالب سه نشست مجازی به صورت ذیل برنامه‌ریزی شده است:

نشست اول: چالش‌ها و فرصت‌ها در پایش مصارف آب شهری ـ تاریخ برگزاری چهارشنبه 6 اسفند ماه ساعت 12:30 الی 14

نشست دوم: چالش‌ها و فرصت‌ها در پایش مصارف آب و فاضلاب شهری ـ تاریخ برگزاری چهارشنبه 13 اسفند ماه ساعت 12:30 الی 14

نشست سوم: چالش‌ها و فرصت‌ها در پایش مصارف آب کشاورزی ـ تاریخ برگزاری چهارشنبه 20 اسفند ماه ساعت 12:30 الی 14

124 بازدید

نظر خود را بنویسید