اخبار و اطلاعیه‌ها

انتشار نسخه 2020 گزارش جهانی توسعه آب با عنوان «آب و تغییر اقلیم»

گزارش جدید جهانی توسعه آب با عنوان «آب و تغییر اقلیم» توسط برنامه ارزیابی جهانی آب یونسکو (World Water Assessment Programme, WWAP) تهیه شده است.

هدف از ارائه گزارش‌های جهانی توسعه آب که هر ساله هم‌زمان با روز جهانی آبی منتشر می‌شود، فراهم‌آوری اطلاعات، آگاهی و ایجاد ابزارهای لازم برای توسعه و پیاده‌سازی سیاست‌های آبی برای مدیران و تصمیم‌گیران می‌باشد. دسترسی به نسخه 2020 گزارش جهانی توسعه آب و همچنین سایر گزارش‌های برنامه ارزیابی جهانی آب یونسکو، در وب‌سایت آن امکان‌پذیر است.

هدف از گزارش جدید جهانی توسعه آب با عنوان «آب و تغییر اقلیم»، کمک به کارشناسان حوزه آب جهت مقابله با چالش‌های تغییراقلیم و ایجاد فرصت‌هایی برای بهبود مدیریت آب در قالب سازگاری و کاهش اثرات تغییراقلیم می‌باشد.

جهت دسترسی به فایل خلاصه مدیریتی، گزارش جدید جهانی توسعه آب به این لینک مراجعه شود.

64 بازدید

نظر خود را بنویسید