نشست دوم - Copy
گزارشات نشست یادداشت‌ها و مقالات

گزارش نشست “چالش‌ها و فرصت‌ها در پایش مصارف آب شهری”(بخش دوم)

بخش دوم نشست پایش مسائل آب شرب(مسائل حل نشده بیلان) در تاریخ 13 اسفند 1399 برگزار شد. مهندس دهبندی در آغاز نشست ضمن تاکی...
نشست-1-1
گزارشات نشست یادداشت‌ها و مقالات

گزارش نشست«چالش‌ها و فرصت‌ها در پایش مصارف آب شهری»

اولین نشست از سلسله نشست‌های مجازی «سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور» با مشارکت حدود 121 نفر از کارشناسان و خبرگ...