دسته بندی: یادداشت‌ها و مقالات

لوگو ستاد احیا
یادداشت‌ها و مقالات

واکاوی چالش‌های بیلان آب کشور در قالب اسناد تخصیص منابع آب حوضه‌ای

یادداشت حاضر از طرف ستاد احیای دریاچه ارومیه تهیه و تدوین شده است. تهیه کنندگان: مصطفی مصطفی‌زاده، امیر محمودی، محمّدرحی...
download
یادداشت‌ها و مقالات

نقدی بر رویکرد جاری تهیه بیلان آب در کشور ( چالش‌ها و ظرفیت‌ها)

یادداشت ذیل توسط دکتر مجید دلاور، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهیه شده است. بحران‌های آبی فعلی و پیش رو...
عباسقلی جهانی
یادداشت‌ها و مقالات

مسائل و چالش‌های مدیریت داده‌ها و اطلاعات پایه منابع آب در بیلان

یادداشت ذیل توسط جناب آقای مهندسی عباسقلی جهانی، مدیر کل اسبق وزارت نیرو در بخش برنامه‌ریزی آب و عضو سابق شورای جهانی آب...
Dr._Kamran_Davary
یادداشت‌ها و مقالات

مصاحبه با دکتر داوری، استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

قبل از ارائه پرسش و پاسخ لازم می‌دانم که اشاره کنم، در نیمه اول دهه 1380، شرکت مدیریت منابع آب کشور به دنبال بازنگری در ...
unnamed
یادداشت‌ها و مقالات

مروری بر چالش‌های بیلان آب در کشور ـ مصاحبه با دکتر دهقانی‌سانیج

متن که در ذیل آمده است مجموعه پرسش و پاسخ‌ در قالب مصاحبه انجام شده با آقای دکتر حسین دهقانی‌سانیج (دانشیار موسسه تحقیقا...
tn
یادداشت‌ها و مقالات

ابعاد و مهم‌ترین چالش‌ها در بیلان آب کشور ـ مصاحبه با آقای دکتر ناصر رستم افشار

متن که در ذیل آمده است مجموعه پرسش و پاسخ‌ در قالب مصاحبه انجام شده با آقای دکتر ناصر رستم افشار (عضو هیات علمی پردیس فن...
Msc_Dehbandi2
یادداشت‌ها و مقالات

مهمترین چالشها و مسائل اساسی در تهیه بیلان ـ یادداشتی از مهندس دهبندی، دفتر مطالعات پایه، شرکت مدیریت منابع آب ایران

سه چالش اساسی زیر را می توان در فرآیند تهیه بیلان عنوان نمود: الف ـ آمار و اطلاعات ب ـ روشهای محاسبه پارامترهای بیلان ج ...
guidelines_2
یادداشت‌ها و مقالات

دستورالعمل‌های مرتبط با بیلان آب کشور

در ارتباط با تهیه بیلان آب در کشور دو ضابطۀ اصلی در حال حاضر حاکم است که شامل: دستورالعمل تهیه بیلان آب و دستورالعمل نحو...
participation2
یادداشت‌ها و مقالات

لزوم مشارکت و هم‌افزایی در علاج‌بخشی مهم‌ترین مولفه برنامه‌ریزی منابع آب ایران

یادداشت تحلیلی با عنوان« پیش‌درآمدی بر سپمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور: لزوم مشارکت و هم‌افزایی در علاج‌بخشی م...